IPB

Witamy gościa ( Logowanie | Rejestracja )

 
Reply to this topicStart new topic
{Problem z procesorem
Ulisses
dodano 5-03-2009, 0:14
Nr wypowiedzi: #1


nynuś


Grupa: Forumowicz
Wypowiedzi: 4
Rejestracja: 20/06/08
Nr użytkownika: 11 034
Laptop: lenovo r61Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z 100% użyciem procesora, od razu po odpaleniu systemu zuzycie jest na poziomie 100 %. Jestem uzytkownikiem laptopa Lenovo z prockiem T7100.
Jeżeli to pomoże wstawiam loga...bo ja sie nie znam, jestem kompletnym laikiem . z góry dziekuje za pomoc co zrobic z tym prockiem zeby usprawnic pracę
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:13:29, on 2009-03-04
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE
C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe
C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe
C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Logger\logmon.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
C:\WINDOWS\V0470Mon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe
C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe
C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMLCHK.exe
C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\PLAY ONLINE\PLAY ONLINE.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DfrgNTFS.exe
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com.pl/0SEPLPL/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.com.pl/0SEPLPL/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo.live.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com.pl/0SEPLPL/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\twex.exe,
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor
O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog
O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LPMailChecker] C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMLCHK.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{42D846EF-12C4-4C99-A7C7-02B3C51A0EF2}: NameServer = 89.108.195.20 89.108.195.21
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{42D846EF-12C4-4C99-A7C7-02B3C51A0EF2}: NameServer = 89.108.195.20 89.108.195.21
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)
O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
O23 - Service: AST Service (astcc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe (file missing)
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe
O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe
O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

--
End of file - 11240 bytes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sylwester Cyba
dodano 5-03-2009, 0:19
Nr wypowiedzi: #2


Koordynator Notebookcheck.pl
********

Grupa: Administrator
Wypowiedzi: 9 677
Rejestracja: 12/07/06
Z: Warszawa
Nr użytkownika: 1A co pokazuje Menedżer zadań? Masz tam sortowanie po użyciu pamięci i cykli procesora.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
loqwa
dodano 5-03-2009, 0:22
Nr wypowiedzi: #3


epny
*******

Grupa: + Adherent
Wypowiedzi: 1 373
Rejestracja: 3/01/08
Z: Strzebiń
Nr użytkownika: 5 677
Laptop: Toshiba A200 - 1M8Często (przynajmniej u mnie) normalnie działające gg i firefox obciążają procesor po 50%, pomaga restart tych programów. Sprawdź w menadżerze zadań który program nadmiernie obciąża procesor...


--------------------
Toshiba A200-1M8 [recenzja];
C2D T7100 1,8GHz 800MHz FSB;
Kingston 4GB (2+2) 667MHz;
ATi Radeon HD2600 256MB 500/400MHz (core/mem);
Chipset Intel PM965;
Samsung 830 64GB + HDD Hitachi 160GB 5400rpm + Samsung S2 640GB + Toshiba STOR.E STEEL 500GB
Asus GX900;
loqwa@notebookcheck.pl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ulisses
dodano 5-03-2009, 0:37
Nr wypowiedzi: #4


nynuś


Grupa: Forumowicz
Wypowiedzi: 4
Rejestracja: 20/06/08
Nr użytkownika: 11 034
Laptop: lenovo r61Generalnie jak mam wyłaczone gg i firefoxa i pierwsze co robię odpalam menedzer zadań to użycie procesora od razu wskazuje mi 100%
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_apsik
dodano 5-03-2009, 0:39
Nr wypowiedzi: #5


Kiek nich in't Muuslock,kiek in de Sünn
********

Grupa: Koneser
Wypowiedzi: 7 961
Rejestracja: 26/01/08
Z: N'ham
Nr użytkownika: 6 580java
skype
gg


--------------------
Dell XPS M1530 Crimson Red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ulisses
dodano 5-03-2009, 0:42
Nr wypowiedzi: #6


nynuś


Grupa: Forumowicz
Wypowiedzi: 4
Rejestracja: 20/06/08
Nr użytkownika: 11 034
Laptop: lenovo r61No dobra ale wczesniej przez rok czasu chodził ok, dzisiaj załapałem jakiegoś robala i trojana, wywaliłem ten shit i od tego czasu siadło coś na użyciu procesora. Prosiłbym o porade jak to zooptymalizować
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_apsik
dodano 5-03-2009, 0:48
Nr wypowiedzi: #7


Kiek nich in't Muuslock,kiek in de Sünn
********

Grupa: Koneser
Wypowiedzi: 7 961
Rejestracja: 26/01/08
Z: N'ham
Nr użytkownika: 6 580
wpierw w zabezpieczonym modus sprobowac wykasowac.
na 100% postawiajac system na nowo jesli zwierzol zagniezdzil sie w registry.


--------------------
Dell XPS M1530 Crimson Red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ziem
dodano 5-03-2009, 15:41
Nr wypowiedzi: #8


karlus
****

Grupa: Forumowicz
Wypowiedzi: 98
Rejestracja: 28/02/08
Nr użytkownika: 7 754
Laptop: Dell Studio 1555Jeśli chodzi o sprawdzanie logów z HijackThis, to polecam stronę: http://hijackthis.de/ .
Log raczej czysty.

Wejdź w Uruchom->msconfig, zakładka Uruchamiane i powyłączaj programy, które uważasz za zbędne. Jeśli nie wiesz, który za co jest odpowiedzialny, poszukaj w googlach.

Pozdrawiam!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek (1 gości i 0 użytkowników anonimowych)
0 użytkowników:

 RSS Wersja Lo-Fi_|_Informacja o cookies Zegar wskazuje: 26-04-2018 - 23:02